Ulineær multivariabel modellprediktiv regulering

Visse dynamiske systemer kjennetegnes med overtallige pådragselementer (control inputs), noe som introduserer interessante optimaliseringsproblemer.

Vi har implementert og analysert en enkel men utradisjonell algoritme som har en del interessante fortrinn. Ett av dem er muligheten for å variere vekting av faktorer, eksempelvis økonomiske, fortløpende under drift.

Link til engelskspråklig artikkel.

I dette tilfelle anvendt på thrusterallokering i maritime fartøyer, hvor metoden burde passe spesielt godt. Prinsippet er imidlertid generelt og kan være aktuelt i mange typer dynamiske systemer med overtallige pådragselementer eller dominerende ulineæriteter.

Eksempelvis mange typer kjøretøyer, innen prosessteknikk, energiproduksjon (vindturbinparker med interferens), energidistribusjon (varierende strømpriser, batteribanker) etc.