Ulineær multivariabel modellprediktiv regulering

Vi har implementert og analysert en enkel men utradisjonell algoritme som har en hel del interessante fortrinn. Ett av dem er muligheten for å eksempelvis vekte inn økonomiske faktorer fortløpende under drift.

Link til engelskspråklig artikkel.

I dette tilfelle anvendt på thrusterallokering i maritime fartøyer, hvor metoden burde passe spesielt godt. Prinsippet er imidlertid helt generelt og bør være aktuelt i alle typer dynamiske systemer, spesielt der man har overtallige pådragselementer eller hvor ulineæriteter har dominerende innflytelse. Eksempler kan være alle typer kjøretøyer, prosessteknikk, energiproduksjon og -distribusjon, økonomiske og sosiale systemer etc.