Simulering – Regulering – Optimalisering

Vi kan påta oss oppdrag innen et bredt spekter av fagområder. I vår virksomhet har vi spesialisert oss på å finne og realisere løsninger på konkrete tekniske problemstillinger.

Vårt motto, «Simulering – Regulering – Optimalisering», viser seg ofte å være en effektiv og tidsbesparende overordnet arbeidsplan. Testbarhet og sporbarhet er egenskaper vi prioriterer å bygge inn i et design helt fra start.

Typiske oppdrag

 • Design og implementering av måle- og reguleringssystemer innen elektriske og hydrauliske anlegg.
 • Overvåkings- og kontrollsystemer innen prosessindustri.
 • Systemspesifikasjon og koding i C, C++, PHP, Python, Ice, CORBA etc.
 • Spesifikasjon og implementasjon av Linux-baserte sanntidssystemer.
 • Utvikling av treningssimulatorer
 • Utvikling av modeller og simulatorer for analyse, herunder kvalitetssikring og design
 • Signalbehandling og analyse av måledata.
 • Anvendelse av nettverksteknologi innenfor instrumentering, overvåking og kontroll.
 • Linux i forbindelse med robuste feltbusssystemer som DeviceNet eller Ethercat.
 • Generell drift/anvendelse av datasystemer som spenner fra de enkleste 8-bits microcontrollere til tungregneanlegg (HPC).

Benytt oss

 • Til å få utført større eller mindre deler av et utviklingsprosjekt
 • Som rådgivere på maskinvare- og programvareløsninger
 • I kvalitetssikringsprosessen
 • Som partner på forskningsprosjekter

Vår styrke

 • Mer enn 25 års erfaring.
 • Velutviklet evne til «utenfor-boksen» tenking. Nye innfallsvinkler mot et gitt problem fører ofte til enklere og dermed mer pålitelige løsninger. Gjerne med hyggelige bieffekter som lavere produksjons-, installasjons- og vedlikeholdskostnader.
 • Kort beslutningprosess. Du kommer nær beslutningstaker og er sikret rask respons ved oppstart av et prosjekt. Du er i direkte kontakt med vårt personell under gjennomføringen.
 • Uavhengighet. Vi har ingen inntekter fra salg av hardware eller software og står fritt til å velge løsninger og leverandører som gir et optimalt resultat. Åpen kildekode foretrekkes der det er anvendbart.